Als voorbereiding op het mestseizoen rijden we momenteel mest uit over het land! Misschien heeft u dit al met uw neus waargenomen?