Wij vinden jouw privacy belangrijk

Cookie- en privacybeleid

De Twee Hoeven is gevestigd aan de Steinsedijk 37 in Haastrecht en is te bereiken op telefoonnummer (0182) 50 12 44 of via het e-mailadres info@detweehoeven.nl.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing voor het gebruik van onze website detweehoeven.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van De Twee Hoeven.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-08-2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Doel van de verwerking

Algemeen doel

Als klant van De Twee Hoeven verzamelen en bewaren persoonsgegevens zoals naam, e mailadres, telefoonnummer. Zolang je klant bent bij ons hebben we deze gegevens nodig. De gegevens die De Twee Hoeven verzamelt zijn uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

We verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van jou:

  • Je naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e mailadres
  • Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling (b.v. bij betaling met pin of het betalen van een factuur)
  • Gegevens over je activiteiten op onze website
Contact

Wanneer je contact met ons opneemt per telefoon, e mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media hebben we automatisch gegevens van je ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat De Twee Hoeven op grond van wettelijke verplichtingen jouw gegevens moet delen in verband met een uit overheidswege fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In zo’n situatie zijn wij gedwongen deze gegevens vrij te geven aan de betreffende instantie.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zolang je klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij jouw gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. wij zullen dit opvatten als een vergeetverzoek en uw persoonsgegevens volledig uit ons klantenbestand verwijderen.

Om misbruik te voorkomen versturen wij kopieën en (persoons)gegevens uitsluitend naar het ons bekende e mailadres. Wanneer je jouw gegevens wenst te ontvangen op bijvoorbeeld een afwijkend e mailadres of een postadres zullen wij je vragen om je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Vanwege administratieve verplichtingen bewaren we betaalgegevens met jouw (persoons)gegevens voor 8 jaar.

Recht op inzage

Algemeen

Je hebt als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, rectificatie of wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, rectificatie of wissing kun je sturen naar contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Wordt je verzoek ingewilligd, dan sturen wij een kopie van jouw gegevens naar het ons bekende e mailadres.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

Je kunt jouw verzoek voor beperking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij een bevestiging dat gegevens m.b.t. de beperking niet langer verwerkt zullen worden naar het ons bekende e mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Een verzoek hiervoor kun je indienen bij ons contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voorkomende gevallen heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Twee Hoeven of in opdracht van ons. Wanneer je bezwaar maakt, zullen zij direct de verwerking van persoonsgegevens staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten verwerken) ter beschikking stellen aan je. Daarna zal de verwerking blijvend stopgezet worden.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goed functionerende website. Een voorbeeld is de mogelijkheid om te kunnen reageren op een blogpost.

Google webfonts

We maken gebruik van Google webfonts. Dit zorgt ervoor dat altijd hetzelfde lettertype wordt weergegeven ongeacht uw browser of apparaat. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteund, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over webfonts vindt u op Google Web Fonts. Lees ook het Privacybeleid van Google om te achterhalen hoe Google uw gegevens verwerkt.

Google Search Console

Google Search Console is een dienst waarmee we de vindbaarheid van onze website kunnen verbeteren. We ontvangen maandelijks een verslag over de bezoekers op onze website. Dit rapport helpt ons om onze website te verbeteren. Alle gegevens die verzameld worden zijn geanomisseerd en wordt niet met derden gedeeld.

Google Search Console is onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Meer informatie over het beleid van Google vind u in het Privacybeleid van Google.

YouTube

Op onze website worden filmpjes getoond over ons bedrijf. Hiervoor maken we gebruik van YouTube. YouTube maakt alleen cookies aan als je een YouTube filmpje afspeelt. Een YouTube-filmpje kan advertenties bevatten. 

Voor meer informatie over de gegevens die YouTube verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van YouTube.

Links/ koppelingen

Op onze website bevinden links/ koppelingen naar externe websites. Door op een link te klikken bezoekt u een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Voor meer informatie hierover raden wij u aan de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookies uitschakelen en/ of verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen en/ of verwijderen? Dit doet u via de instellingen van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed en kan het zijn dat dat u bepaalde functies van onze website niet meer kunt gebruiken.

Internet Explorer
Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op Verwijderen, vink Cookies en websitegegevens aan en klik op Verwijderen.

Firefox
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder individuele cookies > Verwijder alles (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.

Safari
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder alle websitegegevens of kies wat je met de cookies wilt doen.

De Twee Hoeven | Veehouderij • Kaasboerderij
Contactpersoon privacyzaken

Willemijn den Boer

Steinsedijk 37
2851 LB Haastrecht

(0182) 50 12 44
info@detweehoeven.nl